Política de privacidade

Xose Dositeo Veiga Alonso garante que se aplicaron as medidas de seguridade tanto organizativas como técnicas requiridas polo Real Decreto 1720/2007.

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no Sitio web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo Sitio web.

Con iso manifesto o meu compromiso por manter e garantir as relacións comerciais de forma seguridade mediante a protección dos datos persoais e garantindo o dereito á privacidade de cada un dos USUARIOS do noso sitio web.

FINALIDADE DOS DATOS SOLICITADOS E CONSENTIMENTO AO TRATAMENTO.

Segundo o establecido no artigo 5 do LOPD, infórmase o USUARIO que, a través dos formularios de contacto ou subscricións solicítanse datos que se almacenan nun ficheiro, coa exclusiva finalidade de envío de comunicacións electrónicas, tales como: boletíns (newsletters), novas entradas (posts), ofertas comerciais, así como outras comunicacións que Xose Dositeo Veiga Alonso entende interesantes para os seus USUARIOS. Os campos marcados como de cumprimento obrigatorio, son imprescindibles para realizar a finalidade expresada.

Así mesmo poderá dar cumprimento mediante os datos, aos requirimentos solicitados polos USUARIOS.

Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

A aceptación da política de privacidade entenderase para todos os efectos como a prestación de CONSENTIMENTO TACITO E INEQUIVOCO -do artigo 6 do LOPD- do USUARIO ao tratamento dos datos de carácter persoal nos termos que se expoñen no presente documento, así como á transferencia internacional de datos que se produce, exclusivamente debido á localización física das instalacións dos provedores de servizos e encargados do tratamento de datos.

CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

A web cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da devandita Lei Orgánica e demais normativa vixente e de aplicación en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do USUARIO.

Así mesmo, a web informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao USUARIO para o tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento. En cumprimento do establecido no LOPD, informámoslle que os datos fornecidos, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros da web e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba.

Adicionalmente, o USUARIO consente o tratamento dos seus datos coa finalidade de informarlles, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos da WEB. En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada anteriormente, o USUARIO poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis adiante no apartado. -Exercicio de Dereitos ARCO-.

MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Xose Dositeo Veiga Alonso infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso de conformidade co previsto no Art. 9 do LOPD e o Título VIII do RLOPD.

Así mesmo, Xose Dositeo Veiga Alonso estableceu medidas adicionais en orde a reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización. Mantendo continuamente a supervisión, control e avaliación dos procesos para asegurar o respecto á privacidade dos datos.

EXERCICIO DE DEREITOS ARCO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN.

Aquelas persoas físicas que facilitasen os seus datos a través da web, poderán dirixirse ao titular da mesma co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros.

O método máis rápido e sinxelo sería enviando un e-mail a leirasdeprogo@gmail.com. Calquera información que necesitemos almacenar, en virtude dunha obrigación legal ou contractual, será bloqueada e só utilizada para o devanditos fin en lugar de ser borrada.

O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida a Xose Dositeo Veiga Alonso coa referencia «Protección de datos», especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude na seguinte dirección:

  • Xose Dositeo Veiga Alonso
  • Rua Concordia, 1 – 1º B. 32003 – Ourense.

Tamén poderá exercitar o dereitos ARCO, a través do correo electrónico: leirasdeprogo@gmail.com

LINKS OU LIGAZÓNS EXTERNAS

Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hiperligazóns a outros sitios que non son operados ou controlados polo Sitio web. Por iso Xose Dositeo Veiga Alonso non garante, nin se fai responsable da licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos a Xose Dositeo Veiga Alonso, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao USUARIO a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns e coñecer o noso traballo, aínda que non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros a información, contidos e servizos dispoñibles nos sitios enlazados, nin aproba, supervisa ou controla de ningún xeito os contidos e servizos e calquera material de calquera natureza existente nos mesmos. Xose Dositeo Veiga Alonso non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao USUARIO por acceso ás devanditos ligazóns.

MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Xose Dositeo Veiga Alonso resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación dos mesmos.

ENCARGADOS DO TRATAMENTO.

O responsable dos datos é Xose Dositeo Veiga Alonso. Como encargados de tratamento alleos ao citado responsable:

  • Xose Dositeo Veiga Alonso contratou os servizos de Hosting a DINAHOSTING.

SERVIZOS OFRECIDOS POR TERCEIROS NESTA WEB.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da súa actividade, A web utiliza os seguintes fornecedores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

  • Hosting: Dinahosting.
  • Plataforma web: WordPress.org
  • Política de privacidade de fontes de rastrexo utilizadas neste sitio: Google (Analytics).

Na Web tamén se estudan as preferencias dos seus USUARIOS, as súas características demográficas, os seus patróns de tráfico, e outra información en conxunto para comprender mellor quen constitúen a nosa audiencia e que é o que necesita. O rastrexo das preferencias dos nosos USUARIOS tamén nos axuda a mostrarlle os avisos publicitarios máis relevantes.

O USUARIO e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica, poderá establecer unha hiperligazón ou dispositivo técnico de ligazón (por exemplo, links ou botóns) desde o seu sitio web á web (ou hiperligazón). O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A Web e o propietario do sitio ou da páxina web na que se estableza a hiperligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte da Web dos seus contidos ou servizos. En todo caso, A Web resérvase o dereito de prohibir ou inutilizar en calquera momento calquera Hiperligazón ao Sitio web.

NON DESEXAS RECIBIR INFORACION DE NÓS OU DESEXAS REVOGAR O TEU CONSENTIMENTO?

De conformidade co disposto na Lei 34/20023, de 11 de xuño de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico podes oporche ao uso da súa información para fins publicitarios, investigacións de mercado ou desenvolvemento de enquisas de satisfacción en calquera momento, así como revogar o teu consentimento en calquera momento (sen efecto retroactivo). Para iso, deberás enviar un correo electrónico á dirección leirasdeprogo@gmail.com.

Se recibiches publicidade por correo electrónico, tamén poderás oporche desde o devandito correo electrónico, picando na ligazón incluída no mesmo seguindo as instrucións que che sexan facilitadas.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O USUARIO declara ser informada as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Xose Dositeo Veiga Alonso na forma e para as finalidades indicadas no aviso legal.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Xose Dositeo Veiga Alonso resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o Fornecedor anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.